Böbrek Kanseri Ameliyatı
MEDİ-KİM - Tıbbi ve Estetik Cihazlar
MEDİ-KİM - Tıbbi ve Estetik Cihazlar

ProstaLund CORETHERM

corethermwebPLFT® ProstaLund Feedback Treatment:
İyi huylu prostat tedavisinde hızlı ve etkin metot


PLFT®eşzamanlı intraprostatik ısı görüntüleme kombinasyonu ile Transüretral Mikrodalga Termoterapi kullanarak yapılan bir BPH tedavi metodudur. Metot çok etkindir ve çok düşük ciddi komplikasyon riski taşır. Bilimsel araştırmalar,PLFT®sonuçlarının TURP (Transurethral Resection of the Prostate) tedavisi ile karşılaştırılabilir olduğunu ortaya koymuştur.

Mikrodalga, BPH tedavisinde resmi kabul edilen metot
Geçen yıllarda BPH tedavisinde mikrodalga termoterapinin rolü tedavi usulleri kapsamında birçok yayında tartışılmıştır. Günümüzde mikrodalga termoterapinin olgunlaşmış ve klinik rutin uygulamalardan biri olduğu genel kabul görmektedir. Ayrıca EAU yönergeleri BPH tedavilerinde “cerrahi olmayan tedavilerden en çekici seçeneğin mikrodalga termoterapi olduğu” belirtilmektedir.

Temelde, bu tedavinin özellikle, artık ilaçla tedavi edilemeyen veya cerrahi metotların kullanımı sakıncalı olan hastalarda uygulanması en önemli avantajıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Çalışma Sistemi
PLFT®
arkasındaki mekanizma prostatın ısıtılması ve koagule edilmesidir. Tedavi üzerinde bir mikrodalga anten bulunan bir transüretral bir kateter ve bir intraprostatik ısı probu ile yapılır. Intraprostatik ısı ölçümlenerek hastanın adaptasyonu izlenir. Uygulama öncesi ürolog prostatta yapılacak volum azaltılmasını belirler, örneğin % 30. İşlem yaklaşık 10-15 dakika sürer ve hasta uygulama sonrası hemen evine döner.


Intraprostatik Kan Debisi
PLFT®
arkasındaki prensip mikrodalga enerjisinden kaynaklanan ısıdır. Doku ısısı yükseldiğinde fizyolojik koruma faktörü olarak kan debisi de hızlanacaktır. Bu tepkinin süresi ve şiddeti kişiye bağlı olarak değiştiğinden tahmin edilemez. Bu nedenle intraprostatik ısının sürekli kontrol altında tutulması gerekir.


Sürekli Isı Ölçümü
ProstaLundPLFT®uygulamasında aktual merkezcil prostat ısısının ölçümü için patentli bir metot geliştirmiştir. Bu ölçüm intraprostatik ısı probundan alınan verilerle yapılır. Doktor tüm uygulama süresinde ekrandan izler. Prostattaki kan debisi sürekli hesaplanır ve ekrandan görüntülenir.

Hücre İmha
Prostattaki ısının sürekli ölçümlenmesi eşzamanlı olarak hücre-imha hesaplamasına da taban oluşturmaktadır. Hücre imha, dokudaki ısı ile dokunun belirli bir ısıya maruz bırakılma süresi arasındaki ilişkiyi düzenleyen meşhur denklemden hesaplanır. Dokudaki gelişen nekrozun bir tahmini değeri ekranda görüntülenir. Bu bilgi, doktora tedavinin hangi düzeyde biteceği ile bilgisini sağlar.


Kullanıcı Kontrolü
Intraprostatik ısı ölçümü ve hücre-imha hesaplaması,PLFT®uygulamasında doktora kişiye özel işlem yapma ve yüksek güvenlik normlarında çalışma olanağı sağlar. Buna ilaveten, rektum içi ve penis yüzey ısıları da izlenerek güvenli çalışma ortamı daha da yükseltilmiştir.


TURP KADAR ETKİN

Çok merkezli rastgele incelemelerdeki 12 aylık izleme sonuçları,PLFT®ve TURP, semptomatik rahatlama (IPSS), üriner debi (Qmax), detrusor basıncı veya rezidual urin, arasında kayda değer bir fark olmadığını ortaya koymuştur. Bu incelemede, cevap verme oranıPLFT®%82 ve TURP %86 düzeyindedir.

FDA kontrollü rastgele çok merkezli inceleme bazında PLFT ve TURP metotlarının 12 aylık takip sonuçlarına dair klinik bulgular:


Uluslararası Prostat Semptom skor, IPSS Ref. Urology 2002


Maksimum üriner debi rasyosu,Qmax Ref. Urology 2002
Ciddi advers vakalar, SAE Ref. Urology 2002

REFERANSLAR

1. Bolmsjö M, Wagrell L, Hallin A, Eliasson T, Erlandsson B-E, Matiasson A,The heat is on_but how? A comparision of TUMT devices, Br J Urol,1996:78:564-72

2. De la Rosette JJ, D’Ancona FCH, Debruyne FMJ,Current status of thermothrapy of the prostate, L Urol,1997;

3. Wagrell L, Schelin S, Bolmsjo M, Brudin L.,Intraprostatic temperature monitoring during transuretral microwave thermotherapy for the treatment of benign prostatic hyperplasia, J Urol,1998;159:1583.

4. Bolmsjö M, Sturesson C, Wagrell L, et la.,Optimizing transurethral microwave thermotherapy a model for studying power, blood flow, temperature variations and tissue destruction, Br Urol,1998;81:811

5. Bolmsjö M, Schelin S, Wagrell L, et la.,Cell-kill Modeling Microwave Thermotherapy for Treatment of benign Prostatic Hyperplazia, J Endurol,2000;14(8):627-35

6. Wagrell L, Schelin S, Bolmsjö M, Mattiasson A,aspects on transurethral microwave thermotherapy of benign prostatic hyperplasia,Tech Urol,2000;6(4):251-5

7. Schelin S,Microwave thermotherapy in patients with benign prostatic hyperplasia and chronic urinary retention, Eur Urol,2001;39:400-4

8. Wagrell L, Schelin S, Nordling J, et al.,Feedback microwave thermotherapy versus TURP for clinical BPH – a randomized controlled multicenter study, Urology,2002;60(2):292-9

9. Graber S, Schmid DM, Tscholl RRF,ProstaLund feedback thermotherapy vs TUR-P in BPH: A prospective randomized study of a novel method in comparision to the Standard treatment,J Endurol,2002;16 (Suppl.1):11-13

10. Schelin S,Mediating transurethral microwave thermotherapy by intraprostatic and periprostatic injections of Mepivacain Epinephrine: Effects on treatment time, energy consumption and patient comfort, J Endourol,2002;16(2):117-121

11. Gravas S, Laguna MP, de la Rosette J,Efficacy and safety of intraprostatic temperature-controlled microwave thermotherapy im patients with benign prostatic hyperplasia:results of a prospective, open-label, single-center study with 1-year follow- up, J Urol,2003;17:425-30

12. Huidobro C,Bolmsjö M, Larson T, et al.,Evaluation of microwave thermotherapy with histopathology, magnetic resonance imaging and temperature mapping, J Urol,2004;171:672-8

13. Schelin S, Claezon A,Sundin A, Wagrell L,Effects of intraprostatic and periprostatic injections of Mepivacain Epinephrine on intraprostatic blood flow durng transurethral microwave thermotherapy: correlation with (150) HO-PET, J Endourol,2004;16(10):965-70

14. Bhowmick P, Coad JE, Bhowmick S, et al.,In vitro assesment of the efficacy of thermal therapy in human benign prostatic hyperplasia,Int. J Hypertermia,2004;20(4):421-9

15. Wagrell L, Sundin A, Norlen B,Intraprostatic Blood-flow changes during ProstaLund Feedback Treatment measured by Positron Emission Tomography, J Endourol,2005;19(7):873-7

16. Schelin S, Geertsen U, Walter S,, et al.,Feedback microwave thermotherapy vs.TURP/prostate enucleation surgery in patients with benign prostatic hyperplasia and persistent urinary retention. A prospective randomized controlled multicenter study, Urology,2006;68(4):795-9

17. SchelinS,Development of feedback microwave thermotherapy in symptomatic benign prostatic hyperplasia, Thesis:Department of Urology, clinical Sciences, Lund University,2006


18. Mattiasson A, Wagrell L,Schelin S, et al.,Five-year foloow up of feedback microwave thermotherapy versus TURP for clinical BPH: A prospective randomized controlled multicenter study, Urology,2007;69(1):91-6

19. Arthur D Smith, Jonathan D Kaye, Gopal H Badlani, Benjamin R. Lee, Michael C Ost,High-Energy Transurethral Thermotherapy with CoreTherm Approaches Transurethral Prostate Resection in Outcome efficacy: A Meta-Analysis